• راه حل اختصاصی

  راه حل های GF  تولید دیسک های توربین را به روش ساده  و با بالاترین کیفیت تضمین میکند.در برابر هیچ آلیاژی محدودیتی ندارین با این روش ماشین کاری قسمت کاجی دیسک ساده و بی هیچ محدودیتی امکان پذیر              است.پیشرفت EDM موجب افزایش سرعت و دقت در تولید دیسک ها شده است.   دیسک های کاجی


 
 ♦ تولید دیسک ♦  بافت لیزر


 
 ♦ نازل استاتور توربین


 
 ♦
 پره کمپرسور