• اتوماسیون - بازدهی بیشتر سرمایه گذاری             

                  
 پیشنهاد تخصصی
 
 
 انتخاب با شما
   
  با سیستم و تکنولوژی روز،GF شرکای شمارا افزایش میدهد،با این راه حل کارایی بیشتر و زمان  به مشتریان ارائه میدهد.
  GF MACHINING برای رفع نیاز های شما  همچنین برای بهره وری بیشتراز خط تولید و بازدهی هرچه سریع تر سرمایه
  به شما سیستم اتوماسیون را پیشنهاد میدهد.راه حل های GF شامل بخش های اتوماسیون سنتی،مهندسی تخصصی ونرم افزار سیستم
  برای کنترل ابزار ماشین و ضبط و تبادل اطلاعات بین اجزای سیستم می شود.

   


 
  
                                                                                      ​

 

• راه حل GF  برای رفع نیاز های اتوماسیون شما

  صنایع هوا فضا از جمله مراجع سیستم دقیق که با استفاده از سیستم اتوماسیون GF machining در امر نگهداری دستگاه و همچنین کنترل فرآیند تولید همواره توانسته در استفاده از سیستم اتوماسیون پیشرو باشد.این سیستم در زمینه استفاده از دستگاه های فرز و EDM  به حداقل نظارت نیاز دارد.در عین حال در این سیستم بهرو وری و انعطاف پذیری بیشتر و دسترسی ساده به پالت هارا ارائه میدهند.این که برنامه شما به 10 پالت یا 240 ابزار نیاز داشته باشد میتواند با ارائه انعطاف پذیری بی سابقه ای که میتواند با نیاز های خاص هر کاربر تطبیق داده شده ترکیب شوند.