نقش سیم در دستگاه وایرکات تخلیه بار الکتریکی و برش است،سیم های وایرکات به طور کلی در دو نوع مسی یا برنجی با پوشش ها و کاربرد های متفاوت در دسترس کاربران قرار گرفته اند .تولید سیم ها به جنس آن ها محدود نمی شود بلکه سیم ها در قطر و کشش های مختلف تولید و به مشتریان ارائه می شوند.هر سیم با توجه به جنس ، قطر و کشش خاص خود عملکرد و کاربرد متفاوتی دارد، برخی سیم ها برای دقت بالاتر،صافی سطح بیشتر،سرعت برش بالا نسبت به قطعه کار انتخاب مورد استفاده قرار میگیرند.