آشنایی با بخشی از تاریخچه پارس اسپاد دانش ماشین        
                                        
 شرکت پارس اسپاد دانش ماشین در راستای تحقق و نیل به اهداف سیاست های اقتصادی و مشارکت در رشته تولید و خدمات کشور
 فعالیت های تخصصی خود را از سال 1388 در جهت تحول در ایجاد و رفاه و سرعت در تولید خدمتگران آغاز نموده . این شرکت
                              طی سالهای فغالیت خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و با جذب اعتماد از شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی                               
 راه خود را به عنوان نماینده رسمی فروش محصولات جورج فیشر در ایران در سال 1395 نتخاب نمود و به عضویت در این شرکت
 
در آمد
 در همین راستا این شرکت همواره در جهت رفع چالش ها ومحدودیت ها همگام شدن و به روز رسانی تکنولوژی تولیدات بین المللی تلاش کرده
            
                          و این تلاش را میتوان در جهت توسعه وتسریع و توزیع خدمات و محصولات ای دی ام و جلب رضایت و تامین نیازهای ملی وصنعتی از مهمترین                                       
              استراتژی این مجموعه به حساب آورد.