جرقه ی ماشین وایرکات خود را می توانید برای اجرایی بهتر در اوج دقت با طیف گسترده ای از مواد مصرفی مورد تایید که شامل سیم ها،فیلتر، رزین و قطعات یدکی قابل اعتماد می باشد پشتیبانی کنید . ساخت و تولید محصول از مواد اولیه قابل اعتماد، تجهیزات مطمئن و به کمک لوازم از قبل طراحی شده برای ماشین وایرکات به شما امکان استفاده از اوج ظرفیت ماشینتان را میدهد. 


♦ سیم ها                                                             ♦ قطعات سایشی

♦ فیلترها                                                              ♦ محصولات شیمیایی                                  

♦ الکترودها