فرض کنید قصد دارید در قطعه ای به ضخامت 8 سانتی متر سوراخی به قطر 0.5 میلی متر ایجاد کنید،راه حل این کار سوپر دریل است.سوپر دریل توسط الکترود که در انواع مختلف مسی و برنجی که عمده ی استفاده در صنعت سوپر دریل را به خود اختصاص داده اند به شما کمک میکنند که سوراخ هایی به قطر 0.3 تا 3 میلیمتر را در انواه فلزات ایجاد کنید.