ماشین آلات دست دوم ابتدا توسط کارشناسان جرج فیشر(+GF+) بررسی و پس از رفع ایرادات به نمایندگی ارسال می شوند و در مرحله آخر توسط کارشناسان داخلی بازبینی و مشکلات جزئی و ظاهری آن رفع میشود.ماشین آلات قبل از تحویل از این دو فیلتر رد شده که تا حدود خیلی زیادی عملکرد دستگاه را تضمین میکند.  
                            
                             
                            
                             
ابعاد حرکتی  نام محصول 
400-250-200 CHARMILLES ROBOFIL 290
800-600-400 CHARMILLES ROBOFIL 690
320-220-115 CHARMILLES ROBOFIL 2020