• معرفی عمومی

بالاترین سطح انعطاف پذیری ، کاهش هزینه وهمچنین ماشین آلاتی ایده آل برای کارگاه های قالب سازی، قطعه سازی،ابزار سازی و کارخانجات صنعتی هستند.
ماشین های وایرکات جرج فیشر در محدوده ی وسیعی از بهره وری و اثر بخشی قرار گرفته و شامل مواردی همچون  آسان برای استفاده ،هوشمند در تنظیم سرعت،بالاترین کیفیت سطح در محصول نهایی، محصول خروجی کاملا منطبق با برنامه و اطمینان ازبرنامه ی ماشین کاری.                                                                                                                                                                         
ابعاد حرکتی(X.Y.Z) نام محصول
350-220-220 AGIE CHARMILLES CUT P 350
550-350-400 AGIE CHARMILLES CUT P 550
800-550-510 AGIE CHARMILLES CUT P 800