جرج فیشر قطعات اصلی خودرا با توجه به فرآیند تولید با بالاترین کیفیت و ظرافت طراحی کرده و در دسترس مشتریان قرار داده.کیفیت محصول نهایی و بهره وری خط تولید همگی وابسته به هماهنگی اجزای ماشین هستند،قطعاتی که باید در عین ظرافت ، دقت و عمر طولانی عملکرد ماشین را در دراز مدت تضمین کنند.